Hoppa till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Hantering av dina personuppgifter – för att på ett säkert sätt ge dig bästa möjliga service

Vilka vi är

Vi älskar AB är angelägna om att värna om din integritet. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi kan komma att använda information som vi samlar in om Dig, hur Du kan informera oss om Du föredrar att begränsa användningen av sådan information samt för oss att informera Dig om de policyer och förfaranden vi har på plats i syfte att respektera Din integritet. En del av nu nämnd information kommer bestå av Dina personuppgifter, med vilket menas all information som Du som enskild individ, direkt eller indirekt, kan identifieras genom.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter.

Genom att besöka eller använda www.90talet.party eller www.vialskar.se (”Webbsidan”), eller andra tjänster och system (”Tjänsterna”) som hänvisar till denna integritetspolicy och för vilken vi har meddelat Dig att vi samlar in och/eller behandlar dina personuppgifter, bekräftar du att du har läst och förstått denna integritetspolicy i sin helhet.

När Du köper biljetter till festivalen eller registrerar Dig för något av våra nyhetsbrev eller någon av Tjänsterna, kommer vi att använda Dina Personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst Du har begärt.

Vi filmar och fotograferar våra event och informerar dig även om detta på plats på festivalen. Bilder och inspelningar kan komma att användas i tryckt och digital form i olika kanaler där Vi älskar AB informerar och marknadsför sin verksamhet. Vill du inte bli filmad och fotograferad finns foto och film fria zoner på våra event. Vi har tydliga skyltar på festivalområdet om detta. Filmningen och fotograferingen sker med den rättsliga grunden intresseavvägning då vi har ett starkt intresse av att kunna marknadsföra och informera om våra kommande event. Foto och film kan sedan användas i olika medier (tryck, tv, online) och i publikationer (utskrift, online).

Bilderna/inspelningarna används i max 5 år. Bilderna kommer att lagras i Vi Älskar AB’s inlåsta hårdiskar, som endast är tillgänglig för våra medarbetare. Bilderna kommer inte att säljas vidare.

De flesta bilder som Vi Älskar AB använder kommer att arkiveras för framtiden i enlighet med Arkivlagen, när de inte längre används.

När Du använder Webbsidan kan vi komma att spåra information om hur Du navigerar på Webbsidan och/eller i Tjänsterna, i syfte att analysera och administrera dessa.

Om Du vill veta mer om insamlandet och användningen av Personuppgifter, vänligen läs resterande delar av denna integritetspolicy.

 • Insamlande av information
  • I samband med att du besöker Webbsidan och/eller använder Tjänsterna kommer Vi att samla in Personuppgifter både från dig och från andra källor.
  • Personuppgifter som vi samlar in från Dig. Du kan komma att förse oss med Personuppgifter genom att du registrerar dig för Tjänsterna på vår hemsida. De Personuppgifter Du kan komma att förse oss med inkluderar:
 1. Namn,
 2. IP-adress
 3. Sök- och transaktionshistorik
 4. E-postadress,
 5. Annan information som du från tid till annan eventuellt lämnar ut till oss via Webbsidan, tjänsten och/eller systemet.
  • Vilken annan information samlar vi in? Varje gång Du använder Webbsidan eller Tjänsterna som hänvisar till denna integritetspolicy och för vilken vi har informerat Dig om att vi samlar in eller behandlar Personuppgifter om dig, kan vi automatiskt samla in följande information: teknisk information, inklusive IP-adressen som används för att ansluta Din mobila enhet till internet, de efterfrågande filerna, hårdvaruenhetsmodell, operativsystem och plattform.
  • IP-adresser och klickströmsdata. En IP-adress är ett nummer som tilldelas Din enhet närhelst du tillträder internet. När du besöker vår Webbsida eller använder Tjänsterna, kommer vi att logga Din IP-adress och ha möjlighet att identifiera Dig från den. Klickströmsdata är information som samlas in av oss i samband med att Du navigerar på Webbsidan och/eller använder Tjänsterna, exempelvis avseende vilka specifika delar av Webbsidan och/eller Tjänsterna som Du besöker, i vilken ordning det sker, samt under hur lång tid detta pågår. Vi samlar in denna information genom Våra egna system samt Google Analytics och Adobe Analytics.

Hur vi använder Dina Personuppgifter

 • Alla Personuppgifter kommer att användas i enlighet med vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy. Vi, eller tredje parter som i egenskap av personuppgiftsbiträden agerar för vår räkning, kommer att samla in, använda och lagra Dina Personuppgifter för följande syften:
 1. För att behandla Dina registreringar och för att ge Dig tillträde till och användning av Webbsidan och Tjänsterna;
 2. För att behandla Dina transaktioner och utföra leverans av beställningar;
 3. För att analysera användningen av Webbsidan och Tjänsterna i syfte att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra dessa, samt för att ge Dig en bättre service, exempelvis genom att visa reklam baserad på Dina intressen, eller för att identifiera innehåll och erbjudanden som är mer troliga att vara relevanta för Dig;
 4. För att säkerställa säkerheten på Webbsidan och för Tjänsterna;
 5. För att kontakta Dig, bland annat rörande administrativa frågor eller förfrågningar från Dig;
 6. För att ge Dig information om vår verksamhet och våra evenemang, inklusive information som relaterar till varor och tjänster som är tillgängliga i anslutning till den.
  • Vi kan komma att spåra information rörande Din navigering på Webbsidan eller i Tjänsterna, i syfte att:
 1. analysera användningen av Webbsidan och Tjänsterna;
 2. administrera Webbsidan och Tjänsterna;
 3. se vilket innehåll som är populärast;

Webbsidan och Tjänsterna kan också innehålla s.k. ”web beacons”, d.v.s. elektroniska bilder som används tillsammans med kakor för att sammanställa aggregerad statistik i syfte att analysera hur Webbsidan och Tjänsterna används. Web beacons kan också komma att användas i vissa av våra mail i syfte att ge Oss vetskap om vilka mail och länkar som har öppnats av mottagare.

 • Vi kan, på anonymiserad basis, komma att samla in och aggregera information om Dig, tiden Du spenderar på Webbsidan samt hur Du använder densamma, tillsammans med information om andra användare av Webbsidan, i syfte att identifiera trender (”Aggregerad Information”). Aggregerad Information kan inte användas för att identifiera Dig personligen.
 • Behandlingen av Dina Personuppgifter i enlighet med vad som framgår av denna integritetspolicy, baseras på någon av följande rättsliga grunder:
 1. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna i enlighet med de tillämpliga villkoren i användaravtalet mellan Dig och oss, eller
 2. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra berättigade intressen dels av att tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna, dels av att tillse att den fungerar på ett lämpligt sätt som är anpassat till Din användning och Dina intressen.
 3. I vissa fall baseras behandlingen på Ditt uttryckligt angivna samtycke (vilket när som helst kan återtas, i enlighet med nedan).
 • I de fall Du har lämnat Ditt samtycke till att vi utför en viss behandling av Dina Personuppgifter och sedan ångrar Dig, kan Du dra tillbaka samtycket genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår nedan. Utlämnande av Dina Personuppgifter till tredje part
  • Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter med följande kategorier av mottagare:
 1. Våra anställda, tjänsteleverantörer, underleverantörer och agenter (exempelvis företag som behandlar betalningar för vår räkning), i syfte att: (i) Administrera Ditt konto samt de produkter och tjänster Du erhåller från oss nu eller i framtiden; och/eller (ii) tillhandahålla de varor och tjänster som Du enligt avtal har rätt att erhålla från Oss; och
 2. Analysleverantörer som hjälper oss med utveckling och optimering av Webbsidan och/eller Tjänsterna.
  • Samtliga tredje parter med vilka vi delar Dina Personuppgifter är både genom lag och avtal begränsade i sin möjlighet att använda Dina Personuppgifter för något annat syfte än att utföra tjänster åt oss. Vi kommer alltid säkerställa att samtliga tredje parter som vi lämnar ut Dina personuppgifter till är föremål för integritets- och säkerhetsförpliktelser som är förenliga med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.
  • Vi lämnar inte ut information till tredje part i syfte att marknadsföra andras produkter eller tjänster.

Lagringstid för personuppgifter

 • Vi lagrar Dina personuppgifter så länge Du använder Webbsidan eller Tjänsterna som vi tillhandahåller Dig och till vilka Dina Personuppgifter är relevanta och nödvändiga, samt i enlighet med vad som krävs för att efterleva tillämplig lagstiftning. Dina Personuppgifter sparas av oss under följande tidsperioder:
 1. Fullgörelse av avtal: Personuppgifter som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra avtalet med Dig.
 2. Rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 3. Samtycke: I de fall vi behandlar Dina personuppgifter med stöd av Ditt samtycke sparar vi endast Dina personuppgifter så länge vi har Ditt samtycke till det.

Dina rättigheter

 • Du kan när som helst kontakta oss via vår  för att begära att vi:
 1. uppdaterar Dina Personuppgifter i den mån de är utdaterade eller inkorrekta;
 2. raderar någon eller några av Dina Personuppgifter;
 3. begränsar vår behandling av Dina Personuppgifter;
 4. tillhandahåller ett registerutdrag över samtliga Personuppgifter Vi behandlar avseende Dig.
  • Din begäran enligt ‎1 måste innehålla Ditt namn, e-postadress och postadress och Vi kan komma att begära bevis på din identitet. Vänligen observera att Vi kan behöva upp till trettio arbetsdagar för att behandla din begäran.
  • Utan att begränsa det ovannämnda har Du rätt att begära att vi inte behandlar Dina Personuppgifter för marknadsföringssyften. Vi kommer, innan insamlandet av Dina Personuppgifter, att informera Dig om Vi avser att använda Dina Personuppgifter för sådana syften, Du kan utöva din rätt att förhindra nu nämnd behandling genom att när som helst kontakta oss via messenger på vår Facebook sida, här.
  • Om Du tidigare har lämnat Ditt samtycke till att vi använder Dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kan Du välja att avsluta mottagandet av marknadsföringskommunikation. Du avanmäler Dig från mottagandet av marknadsföring genom att när som helst kontakta oss via messenger på vår Facebook sida, här eller avregistrera dig på särskild länk i nyhetsbreven.

Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

Vi vidtar branschstandardinsatser för att skydda Dina Personuppgifter. All information som Vi samlar in lagras på en säkrad server.

Meddelande om ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan vidta ändringar i denna integritetspolicy. Alla sådana ändringar kommer att meddelas via www.vialskar.se, för att hålla Dig uppdaterad om insamlandet och behandlingen av Personuppgifter. Ditt fortsatta användande av Webbsidan och/eller Tjänsterna ska konstituera Ditt accepterande av uppdateringar i integritetspolicyn.

Kontakta oss

För det fall Du har några kommentarer eller frågor rörande denna integritetspolicy, driften av Webbsidan och/eller Tjänsterna, alternativt Dina egna förehavanden avseende Webbsidan och/eller Tjänsterna, vänligen kontakta oss via messenger på vår Facebook sida, här

Senast uppdaterad 2022-10-19